Nghêu Sò Ốc - Hào - Bào ngư

 Ốc Bulot

Ốc Bulot

690,000₫

 Sò Mía Thiên Nhiên
 Hàu giống Pháp (con) Hàu giống Pháp (con)

Hàu giống Pháp (con)

7,000₫ 15,000₫ -53%

 Ốc núi (kg)

Ốc núi (kg)

368,000₫ 390,000₫ -6%

Hot
 Bào ngư Hàn Quốc (kg) Bào ngư Hàn Quốc (kg)
Hot
 Hàu Canada size XL(con) Hàu Canada size XL(con)

Hàu Canada size XL(con)

69,000₫ 81,000₫ -15%

Hot
 Sò điệp Hokkaido (kg) Sò điệp Hokkaido (kg)

Sò điệp Hokkaido (kg)

590,000₫ 750,000₫ -21%

Hot
 Ốc vòi voi (kg) Ốc vòi voi (kg)

Ốc vòi voi (kg)

590,000₫ 690,000₫ -14%

 Ốc đỏ (kg) Ốc đỏ (kg)

Ốc đỏ (kg)

305,000₫ 350,000₫ -13%

 Ốc Hoàng Hậu (kg) Ốc Hoàng Hậu (kg)

Ốc Hoàng Hậu (kg)

620,000₫ 650,000₫ -5%

 Ốc gai (kg) Ốc gai (kg)

Ốc gai (kg)

331,000₫ 365,000₫ -9%

 Ốc kèn (kg) Ốc kèn (kg)

Ốc kèn (kg)

830,000₫ 910,000₫ -9%

 Nghêu biển (kg) Nghêu biển (kg)

Nghêu biển (kg)

230,000₫ 254,000₫ -9%

 Tu hài (kg) Tu hài (kg)

Tu hài (kg)

473,000₫

 Sò mai (con) Sò mai (con)

Sò mai (con)

51,000₫ 55,000₫ -7%