Nghêu Sò Ốc - Hào - Bào ngư

Hot
 Bào ngư Hàn Quốc (con) Bào ngư Hàn Quốc (con)
Hot
 Ốc Bulot Ireland (kg) Ốc Bulot Ireland (kg)

Ốc Bulot Ireland (kg)

619,000₫ 750,000₫ -17%

Hot
 Hàu Canada (con) Hàu Canada (con)

Hàu Canada (con)

72,000₫ 81,000₫ -11%

Hot
 Sò điệp Hokkaido (kg) Sò điệp Hokkaido (kg)

Sò điệp Hokkaido (kg)

619,000₫ 750,000₫ -17%

Hot
 Ốc vòi voi (kg) Ốc vòi voi (kg)

Ốc vòi voi (kg)

523,000₫ 690,000₫ -24%

 Ốc đỏ (kg) Ốc đỏ (kg)

Ốc đỏ (kg)

305,000₫ 350,000₫ -13%

 Ốc Hoàng Hậu (kg) Ốc Hoàng Hậu (kg)

Ốc Hoàng Hậu (kg)

575,000₫ 650,000₫ -12%

 Ốc gai (kg) Ốc gai (kg)

Ốc gai (kg)

329,000₫ 365,000₫ -10%

 Ốc kèn (kg) Ốc kèn (kg)

Ốc kèn (kg)

830,000₫ 910,000₫ -9%

 Nghêu biển (kg) Nghêu biển (kg)

Nghêu biển (kg)

229,000₫ 254,000₫ -10%

 Tu hài (kg) Tu hài (kg)

Tu hài (kg)

305,000₫ 352,000₫ -13%

 Sò mai (con) Sò mai (con)

Sò mai (con)

47,000₫ 55,000₫ -15%

 Nghêu chọt (kg) Nghêu chọt (kg)

Nghêu chọt (kg)

82,000₫ 109,000₫ -25%

Hot
 Bào ngư Úc (kg) Bào ngư Úc (kg)

Bào ngư Úc (kg)

1,732,000₫ 1,750,000₫ -1%

 Nghêu hai cồi (kg) Nghêu hai cồi (kg)