Tôm

 Tôm Hùm Tây Úc size (400 - 700gram/con) Tôm Hùm Tây Úc size (400 - 700gram/con)

Tôm Hùm Tây Úc size (400 - 700gram/con)

1,690,000₫ 1,990,000₫ -15%

 Tôm Hùm Tây Úc Tôm Hùm Tây Úc

Tôm Hùm Tây Úc

1,980,000₫ 2,390,000₫ -17%

Hết hàng
 Tôm Hùm Tre Xanh Tôm Hùm Tre Xanh
 Tôm sú (kg) Tôm sú (kg)

Tôm sú (kg)

479,000₫ 503,000₫ -5%

Hot
 Tôm hùm Alaska size 500gr (kg) Tôm hùm Alaska size 500gr (kg)

Tôm hùm Alaska size 500gr (kg)

1,049,000₫ 1,249,000₫ -16%

 Tôm tít (kg) Tôm tít (kg)

Tôm tít (kg)

1,449,000₫

 Tôm hùm xanh size đặc biệt (kg) Tôm hùm xanh size đặc biệt (kg)
 Tôm mũ ni đen (kg) Tôm mũ ni đen (kg)

Tôm mũ ni đen (kg)

1,134,000₫ 1,200,000₫ -6%

 Tôm mũ ni vàng (kg) Tôm mũ ni vàng (kg)

Tôm mũ ni vàng (kg)

891,000₫ 930,000₫ -4%

Hot
 Tôm hùm Alaska (kg) Tôm hùm Alaska (kg)

Tôm hùm Alaska (kg)

1,290,000₫ 1,390,000₫ -7%

Tom-hum-bong Tom-hum-bong

Tôm hùm bông (kg)

2,190,000₫ 2,390,000₫ -8%

 Tôm càng xanh (kg) Tôm càng xanh (kg)

Tôm càng xanh (kg)

590,000₫ 800,000₫ -26%