Tất cả sản phẩm

 Rong nho tươi - kg
 Hàu Giống Pháp  Hàu Giống Pháp
 Tôm Càng Xanh(Size 10 -12 con/kg)  Tôm Càng Xanh(Size 10 -12 con/kg)
 Vẹm Xanh Newzealand
 Tôm Thẻ Hấp (Tôm Ring)  Tôm Thẻ Hấp (Tôm Ring)
 Chả Mực  Chả Mực

Chả Mực

260,000₫

 Lươn Nhật Nướng - Đông Lạnh
 Nghêu Tím - Sống  Nghêu Tím - Sống
 Cồi sò điệp  Cồi sò điệp