Tất cả sản phẩm

 Cua lông Hongkong  Cua lông Hongkong
 Cá mú trân châu  Cá mú trân châu
 Tôm Hùm Tre Xanh  Tôm Hùm Tre Xanh
 Sp HRT test

Sp HRT test

40,000₫

 King Crab  King Crab

King Crab

1,690,000₫ 1,790,000₫ -6%

 Cua Bắc Mỹ (Dungeness)  Cua Bắc Mỹ (Dungeness)
 Ốc Bulot

Ốc Bulot

690,000₫

 Sò Mía Thiên Nhiên
 Ốc núi (kg)

Ốc núi (kg)

368,000₫ 390,000₫ -6%

 Mực nang (kg)

Mực nang (kg)

1,029,000₫ 1,265,000₫ -19%