Quận Tân Phú: 367 Tân Sơn Nhì, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM

Quận Tân Phú: 367 Tân Sơn Nhì, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM