Quận 2: 16 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Quận 2: 16 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM