Quận Gò Vấp: 12C-12D Nguyên Hồng, P.1, Gò Vấp, TP.HCM

12C-12D Nguyên Hồng, P.1, Gò Vấp