Bạch tuộc - Mực

 Bạch tuộc (kg)  Bạch tuộc (kg)

Bạch tuộc (kg)

410,000₫ 420,000₫ -2%

 Mực nang (kg)

Mực nang (kg)

1,029,000₫ 1,265,000₫ -19%